Väikelapse ja vanema tunnid

Väikelapse ja vanema tundidesse on oodatud lapsed alates 14. elukuust kuni umbes kolmanda eluaastani. Laps võiks enne väikelapse tundidega liitumist osata sedavõrd hästi kõndida, et tal oleks võimalik esemeid iseseisvalt riiulilt lauale ja tagasi kanda. Aktiivset tegutsemisaega on arvestatud 2 tundi ning kokku saab tulla kuni kaheksa peret. 

Laps ja vanem veedavad ettevalmistatud keskkonnas koos aega ning mõlemad õpivad midagi uut. Lapsed saavad riiulitele valmis pandud vahendeid ja mänguasju kasutada, et arendada oma käe ja silma koordinatsiooni, sõnavara, igapäevaeluks vajalikke oskusi, ning soovi korral end kunsti kaudu väljendada. Igapäevaelu harjutustel on selles vanuses laste puhul väga oluline roll: lapsed omandavad nii enda kui ka keskkonna eest hoolitsemise oskuseid. Kes soovib, saab valmistada ka lihtsama vahepala, mis hiljem ühise söögipausi ajal teistega jagamiseks lauale pannakse. Keskkond on loodud laste vajadusi silmas pidades: neil on seal mugav ja turvaline toimetada, mis omakorda toetab laste iseseisvust ja enesekindlust.

Lapsevanem saab teadmisi lapsevaatluse kohta ning kuidas ja milliseid tegevusi lapsele pakkuda.

NB! Hetkel väikelapse ja vanema tunde ei toimu.